Odlehčovací služba bude fungovat i v krajských zařízeních

Od ledna 2020 budou tři krajská zařízení poskytující sociální služby nabízet také tzv. odlehčovací službu pro všechny, kteří pečují o blízkou osobu v domácím prostředí a potřebují s péčí o ni dočasnou pomoc.

Tři zařízení Plzeňského kraje poskytující sociální služby budou od ledna 2020 nabízet nově tzv. odlehčovací službu pro všechny, kteří pečují o blízkou osobu v domácím prostředí a potřebují s péčí o ni dočasnou pomoc.
Plzeňský kraj začíná od 1. ledna 2020 nově poskytovat pobytové odlehčovací služby v rámci svých tří příspěvkových organizací - Centrum sociálních služeb Tachov, Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza a Dům seniorů Kdyně. Tato sociální služba je především určena jako pomoc pro pečující osoby. 
"Cílem těchto služeb je podpora setrvání i nesoběstačného člověka v domácím přirozeném prostředí v kruhu rodiny. Tím, že se školení odborníci o tohoto člověka postarají, je umožněno pečujícím osobám načerpat novou energii, zařídit si vše potřebné na úřadech. Tato služba například umožní pečující osobě bez obav odjet na dovolenou, protože osoba, o kterou se stará, bude mít zajištěnu odpovídající podporu a péči, stravu i ubytování," uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované po určitou časově omezenou dobu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Jedná se o službu placenou, kdy maximální možné úhrady činí 210 Kč denně za ubytování, 170 Kč denně za celodenní stravu a 130 Kč za hodinu péče, dle skutečně spotřebovaného času.
V současné době již poskytují odlehčovací služby v Plzeňském kraji následující poskytovatele sociálních služeb: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy; Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory; Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace; Sdružení občanů Exodus, z .s.; CENTRUM HÁJEK z. ú.; Oblastní charita Sušice a Domov - plzeňská hospicová péče, z. ú.
Pro rezervace a konkrétní podmínky odlehčovacích služeb je nutné vždy kontaktovat konkrétního poskytovatele.

Poskytovatelé odlehčovacích služeb a kontakty na ně:

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 773 683 191
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory (Domažlice) 379 484 510
Sociální služby města Sušice 376 547 312
Sdružení občanů Exodus 377 856 539
CENTRUM HÁJEK 602 692 763
Oblastní charita Sušice 732 250 018
Domov - plzeňská hospicová péče 733 300 455
Dům seniorů Kdyně * 379 791 111
Centrum sociálních služeb Tachov * 374 630 133
Domov pro osoby se ZP Horní Bříza * 377 8233

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

www.diakoniezapad.cz

773 683 191

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory (Domažlice)

www.soc-sluzbymestadomazlice.cz

379 484 510

Sociální služby města Sušice

www.socialni-susice.cz

376 547 312

Sdružení občanů Exodus

www.exodus.cz

377 856 539

CENTRUM HÁJEK

www.centrumhajek.eu

602 692 763

Oblastní charita Sušice

www.charitasusice.cz

732 250 018

Domov - plzeňská hospicová péče

www.domov-plzen.cz

733 300 455

Dům seniorů Kdyně *

www.dskdyne.cz

379 791 111

Centrum sociálních služeb Tachov *

www.csstachov.cz

374 630 133

Domov pro osoby se ZP Horní Bříza *

www.domovhornibriza.cz

377 8233

* služba poskytována od 1. 1. 2020

* služba poskytována od 1. 1. 2020

Autor: Michaela Šůchová - Plzeňský kraj

12.11.2019