Prodloužení platnosti Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 a stávající Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji o jeden rok

Vzhledem k následkům koronavirové epidemie v oblasti sociálních služeb schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 1544/20 ze dne 8. 6. 2020 prodloužení platnosti Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 a stávající Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji o jeden rok.

Na základě tohoto usnesení nebude v roce 2020 realizována plánovaná aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji.  Stávající Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji zůstávají tedy v platnosti pro období od 1. 1. 2021. Od příštího roku předpokládáme standardní aktualizaci akčního plánu.

Předpokládáme, že v souvislosti s vývojem v oblasti poskytování sociálních služeb na území kraje bude možné realizovat pouze případné změny v rámci stávajících celkových kapacit. Úpravy budou pouze v rámci  Základní nebo Rozvojové sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji, a to takové, které nepovedou k navýšení celkových kapacit těchto sítí. Nebude tedy relevantní převádět kapacity mezi rozvojovou a základní sítí sociálních služeb.

Informace k podání žádosti o tyto změny naleznete v připojených přílohách.

Přílohy

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

09.06.2020