Doporučený postup MPSV č. 12/2020

Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba v pobytové formě pro organizaci poskytování dle stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví

Doporučený postup reflektuje stávající dobrou zkušenost, platná mimořádná opatření a připravované stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, které definují specifická opatření pro pobytové sociální služby. Tento doporučený postup má za cíl dát jistotu pro rozhodování ve věci poskytování sociální služby v období epidemie a odpovědět na nejčastější metodické dotazy. 

Doporučený postup se bude dle vývoje průběžně aktualizovat (v.1.0)

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_+12_2020_organizace_poskytovani_dle_stupnu_pohotovosti_v_obl_ochr_ver_zdr_v1.0.pdf/

Přílohy

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

14.09.2020