Informace MPSV o rozšíření modulu ISIN (části pro evidenci nakažených osob v sociálních službách) o možnost z větší části automatického vyplňování elektronických žádanek

Informace MPSV o rozšíření modulu ISIN (části pro evidenci nakažených osob v sociálních službách) o možnost z větší části automatického vyplňování elektronických žádanek

Tato možnost bude realizovaná od 30. 12. 2020 prostřednictvím evidence denních stavů pacienta přímo v systému ISIN a sociální služby takto budou moci snadněji evidovat antigenní testy. Tato možnost je pouze pro služby, které na základě mimořádného opatření mají povinnost evidovat nakažené zaměstnance a klienty do ISIN (jedná se o domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře).

Usnadnění spočívá v tom, že služba bude muset zadat personál a klienty pouze jednou a poté prostřednictvím denních stavů bude moci pravidelně v určených intervalech generovat předvyplněné e-žádanky, které se nyní musí pokaždé vypisovat. Informace o tomto zjednodušení byla předána již dne 23. 12. 2020.  

Pro tuto možnost, aby uživatelům ISIN fungovalo zobrazení e-žádanky, je třeba v systému ISIN (hned po přihlášení zvolit ikonu JSU) v části JSU podat novou žádost, kde v rámci pole s názvem aplikace vyberou možnost - Pacienti COVID-19 a u pole role -  Zadavatel POCT. Po odeslání a schválení žádosti pak bude možné využívat možnosti předvyplnění e-žádanek. Případná technická podpora je na lince 222 269 999.

Pro budoucí uživatele přikládáme aktualizovanou verzi manuálu pro ISIN s informací k novému rozšíření (změny jsou popsány především v kap. 5.2 a 5.5).  

V praxi se vykazování zjednoduší, ale zároveň bude stále možné vyplňovat jako dosud a je na každém poskytovateli, jestli toto zjednodušení využije.

Přílohy

Autor: Dagmar Steinbachová - Plzeňský kraj

29.12.2020