VZORY: Smlouva o poskytování sociální služby pro osoby z Ukrajiny; Čestné prohlášení

Vzory dokumentů MPSV v češtině, ukrajinštině a ruštině

V přílohách níže naleznete vzor Smlouvy o poskytování sociální služby pro osoby z Ukrajiny a s tím související vzor Čestného prohlášení. 

Přílohy