Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2025

Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji je aktualizována v souladu s opatřeními Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2024, v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2023 - 2025, a s Pravidly Krajské sítě sociálních služeb Plzeňského kraje.

Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji bude aktualizována na základě doručených žádostí poskytovatelů sociálních služeb, kteří požadují změnu v krajské síti. Postup pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji naleznete v příloze tohoto článku včetně formluářů jednotlivých žádostí.

Termín pro podávání žádostí je do 22. 6. 2024.

Přílohy

Autor: Michaela Šůchová - Plzeňský kraj

04.06.2024